กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Educational fair 2019 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกายภาพบำบัด...
การนำเสนอรายงานผู้ป่วยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษากายภาพบำบัดแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ และนิสิตกายภาพบำบัด มศว ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562" ครบรอบ 26 ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และอาคารคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ...
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2562" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา...
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ ให้กับนิสิตสาขากายภาพบำบัด และ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 โดยมีหัวข้อการบรรยายและกิจกรรม :...
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินสำรวจเส้นทางหนีไฟคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.สุวัฒน์ จิตรดำรงค์...
วันที่ 16 ส.ค.62 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับเกียรติจาก Archelle Jane Callejo,PTRP, MSPH, RPT อาจารย์จาก University of Tomas Collage of Rehabilitation Sciences, Department of...
เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด...
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
คณะนักศึกษา และอาจารย์จาก Singapore institute of technology ประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางแลกเปลี่ยนความรู้ทางกายภาพบำบัดกับนิสิตคณะกายภาพบำบัด และเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. คณาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลโพธิ์แทน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder ให้กับนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดใหม่พงษ์โสภณ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์...
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวิจัยคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ หัวข้อ Design thinking...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด โดยมีการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี ชีวีห่างไกลโรค การยืดกล้ามเนื้อคอ...
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ...

Pages