รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" 2 อัตรา

คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์"
ตำแหน่งที่ 1 เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2369 สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1424 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น
- วุฒิปริญญาเอก
- วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก
- วุฒิปริญญาตรีกำลังศึกษาปริญญาโทควบเอก

เปิดรับสมัคร
11 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ งานบุคคล คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.องค์รักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร 02-649-5000 ต่อ 27305

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download ใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
vv
vv
vv
vv

Date: 
Monday, January 11, 2021