โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online (ปี 2564)

โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online

หัวข้อที่ 1 “Implementation of Therapeutic Modalities in Contemporary Physical Therapy Practice: An Evidence-Supported and Practical Clinical Approach”
(37 คะแนน)

รับสมัคร
- นักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ จำนวน 15 คน
- ผู้ที่เคยสมัครอบรมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอน ระบบ online ของคณะกายภาพบำบัด มศว จำนวน 5 คน

หัวข้อที่ 2 “Basic EKG Interpretation”
(23 คะแนน)

รับสมัคร
- นักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ จำนวน 15 คน
- ผู้ที่เคยสมัครอบรมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online ของคณะกายภาพบำบัด มศว จำนวน 5 คน

ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับ ผู้ที่เคยสมัครอบรมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online ของคณะกายภาพบำบัด มศว
https://qrgo.page.link/DWH7T

ตรวจสอบรายชื่อ
https://qrgo.page.link/wYRzE

ลงทะเบียนออนไลน์นักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ
https://qrgo.page.link/dLSnY

ตรวจสอบรายชื่อ
https://qrgo.page.link/a8eKf

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Wednesday, January 6, 2021
Attachments: