ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 12 คะแนน

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ณ สถานที่จัดอบรม (รูปแบบ on site)
- นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัด มศว (รับจำนวน 4 คน) คนละ 3,500 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/5goeV
** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/ri1W2

- นักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่างๆ (รับจำนวน 20 คน) คนละ 4,000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/nbFt4
** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/TL8ik

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ผ่านการถ่ายทอดสด (รูปแบบ Online)
- นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับจำนวน 4 คน) คนละ 3,000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/Hy2uv
** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/fwCh3

- นักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่างๆ (รับจำนวน 20 คน) คนละ 3,500 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/jWyrC
** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/5truu

----------------------------------------------------------------------------------------------------
การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน
1. โอนผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี “คณะกายภาพบำบัด มศว” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 283 - 204359 - 3
2. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์
3. ลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2564
ทางโทรสาร 037 395438 หรือ E-mail :physical.swu@gmail.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
- การรับสมัคร คุณขนิษฐา ใจกล้า โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27315 หรือ 08 3237 8627
- การชำระค่าลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27312 หรือ 06 2316 5488
- ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดโครงการ และกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้

Date: 
Monday, December 28, 2020