กำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 1 Portfolio

กำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครนิสิตใหม่
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

TCAS 1 Portfolio ดูเกณฑ์รับสมัครได้ที่ https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/8320201126095915...
TCAS 2 Quota
TCAS 3 Admission 1
สำหรับรายละเอียดการสมัคร ติดตามได้ที่นี่เร็ว ๆ นี้

Application schedule & Application requirements for TCAS 2021 1st-3rd round.
Faculty of Physical Therapy
Srinakharinwirot University
• TCAS 1 Portfolio https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/8320201126095915...
• TCAS 2 Quota
• TCAS 3 Admission 1
Please follow our page for more information and updates.
#dek64 #TCAS #มศว #SWU #PTSWU

Date: 
Thursday, November 5, 2020