คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" สังกัด สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา

คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์"
สังกัด สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิปริญญาเอก (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชากายภาพบำบัด และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด สาขาสรีรวิทยา สาขาวิชาสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
สาขากายวิภาคศาสตร์ และต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด

เปิดรับสมัคร
26 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2563
ในวันและเวลาทำการ (08.30- 16.30 น.)
ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร 02-649-5000 ต่อ 27305

***********ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง************

Date: 
Monday, October 19, 2020