ระบบไฟฟ้าภายในคณะกายภาพบำบัดขัดข้อง

ประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ระบบไฟฟ้าภายในคณะกายภาพบำบัด มศว ขัดข้อง
สามารถติดต่อได้ที่

งานวิชาการ 083-2378-627
งานบริหารและธุรการ 089-939-4650

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์) ปิดทำการวันที่ 16 - 18 ก.ย. 2563

ขออภัยในความไม่สะดวก

Date: 
Thursday, September 17, 2020