กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด มศว ครบ 27 ปี

วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด มศว ครบ 27 ปี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น.ส.อริยา พุ่มพวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด และบุคลากร เป็นตัวแทนเดินทางนำปัจจัยและสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปถวายพระ ณ วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม อ.องครักษ์ จ.นครนายก และจัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Tuesday, September 1, 2020