โครงการ "สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่

คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ

"สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่
ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา

ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 13.00 น.
ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง

Date: 
Wednesday, August 19, 2020