โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

คณะกายภพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการอบรม ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, August 7, 2020