รับมอบ computer notebook จำนวน 2 เครื่อง จากพี่ศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มศว

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน และอาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์ ได้เป็นตัวแทนรับมอบ computer notebook จำนวน 2 เครื่อง จากพี่ศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มศว เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของน้องๆ คณะกายภาพบำบัด
ทางคณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบพระคุณพี่ๆ ศิษย์เก่าไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Date: 
Wednesday, July 8, 2020