การจัดโครงการอบรมวิชาการของคณะกายภาพบำบัด มศว ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมวิชาการของคณะกายภาพบำบัด มศว ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
ขอความร่วมมือผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่านอย่าเพิ่งดำเนินการจองตั๋วเดินทาง และที่พัก โดยคณะจะแจ้งยืนยันการจัดโครงการให้ทราบอีกครั้ง ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Inbox Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว
หรือ คุณขนิษฐา โทร 065-882-9962
(เฉพาะวันและเวลาทำกาาร)

Date: 
Thursday, March 26, 2020