กิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะกายภาพบำบัด มศว

คณาจารย์สาขากายภาพบำบัด และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 2 สาขาเนื่องในโอกาสที่นิสิตกำลังจะสำเร็จการศึกษา

Date: 
Friday, March 20, 2020