"มิติใหม่ของการเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัด" คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์ ที่มีความต้องการเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด

"มิติใหม่ของการเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัด"
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ(สายวิทย์-คณิต) ที่มีความต้องการเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด

เปิดรับสมัคร 17-27 เมษายน 2563
(โปรดติดตามช่องทางการรับสมัคร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณอนุศักดิ์ (นักวิชาการศึกษา)
โทร 02-649-5000 ต่อ 27332
E-mail: anusaksa@g.swu.ac.th

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

ติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ Facebook คณะกายภาพบำบัด มศว หรือ http://healthsci.swu.ac.th/

Date: 
Tuesday, January 28, 2020