คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมจัดโครงการวันเด็กประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมจัดโครงการวันเด็กประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการวันเด็กประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม”

ฟรีตลอดงาน !!!!!!

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม”

ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ
สอยดาว, ซุ้มกิจกรรมจำนวน 40 ซุ้ม,
การแสดงโขน, การแสดงดนตรี และเครื่องเล่น
พร้อมทั้งซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม

Date: 
Friday, January 10, 2020