โครงการสร้างความผูกพัน ปันความสุข คณะกายภาพบำบัด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสร้างความผูกพัน ปันความสุข เพื่อสร้างความรักและความสัมพันธ์อันดี ปันความสุขให้แก่กันภายในองค์กร โดยมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญ และกิจกรรมเล่นเกมต่าง ๆ โดยบรรยาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

Date: 
Monday, December 23, 2019