รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัด สำนักงานบดีคณะกายภาพบำบัด มศว

คณะกายภาพบำบัด มศว
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด และต้องมีประสบการณ์ฝึกงานทางคลินิกกายภาพบำบัด และใบประกอบโรคศิลปะ

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

สมัครได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร
อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, December 20, 2019