ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเครือบางปะกอก

รับสมัครงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ"

คุณสมบัติ
เพศ ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ,สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี และรักในงานบริการ

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม สมัครงานได้ที่
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
- โทร 02-109-9111 ต่อ 11162

ส่งประวัติได้ที่ E-mail : tenusit.rua@bangpakokhospital.com หรือ sunee.k@bangpakokhospital.com

Date: 
Wednesday, December 18, 2019