คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี SWU TCAS รอบที่ 1 [ Portfolio ]

SWU TCAS รอบที่ 1 [ Portfolio ]
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี
#โครงการเด็กดีมีที่เรียน
- สาขากายภาพบำบัด รับ 3 คน
- สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 8 คน

- ดูรายละเอียดได้ทาง :https://admission.swu.ac.th/admissions2/normal.php?c=1#

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2562
เปิดรับสมัครทาง http://admission.swu.ac.th/

Date: 
Monday, December 2, 2019