[เปิดรับลงทะเบียน] โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online

คณะกายภาพำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online
โดยมีระยะในการเรียนหัวข้อละ 3 เดือน ผ่านการเรียนการสอนระบบ online (มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง)

เปิดการเรียนการสอน 2 หัวข้อ ได้แก่
1. ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
2. เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู

(สามารถเลือกเรียนเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้ เปิดสอนทุก course ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน)

****ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/GC1U7zRd16nB153R8

****ตรวจสอบรายชื่อแบบไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/zRsnm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำหรับ ผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมและสมัครก่อน 5 ท่านแรก (อัตราค่าลงทะเบียนพิเศษ)

ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/Zgn1h
ตรวจสอบรายชื่อแบบไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/mMNkx

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Thursday, November 21, 2019