[เปิดรับลงทะเบียน] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2
วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

วิทยากรโดย
1.ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
2.ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
สังกัดคณะกายภาพบำบัด มศว

อัตราค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัด 4,000 บาท รับ 20 คน
ศิษย์เก่า มศว หรือ CI 3,500 บาท รับ 4 คน

****ลงทะเบียนออนไลน์
- นักกายภาพบำบัดที่เป็น ศิษย์เก่า / CI https://qrgo.page.link/hjrFz
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป https://qrgo.page.link/JUaTg

****ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน(อย่างไม่เป็นทางการ) ได้ที่
- นักกายภาพบำบัดที่เป็น ศิษย์เก่า / CI https://qrgo.page.link/a9nxj
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป https://qrgo.page.link/XW3hT

สอบถามเพิ่มเติมโทร
เกี่ยวกับโครงการ คุณขนิษฐา โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27315 ,08-3237-8627
เกี่ยวกับการเงิน คุณสุภาพร โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27312 ,06-2316-5488

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Thursday, November 21, 2019