ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มศว

ดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Thursday, September 19, 2019