กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Educational fair 2019 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Educational fair 2019 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกายภาพบำบัด และหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาจ.สมุทรปราการ ซึ่งได้รับการต้อนรับ จากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดี คณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบพระคุณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ มา ณ ที่นี้ด้วย

Date: 
Thursday, September 12, 2019