ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อหลัง สะโพก

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง
หัวข้อ "การออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อหลัง สะโพก"
(ไม่มีค่าลงทะเบียน)

วิทยากรโดย อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
วันที่ 12 กันยายน 2562
อบรม ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6
อาคารศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานครฯ

ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/DpiXBo62eBViPVH3A

หากลงทะเบียนแล้ว ทางคลินิกจะติดต่อกลับไปก่อนวันจัดอบรมอีกครั้งค่ะ

Date: 
Tuesday, September 3, 2019