โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว โครงการอบรมนี้เป็นการผสานศาสตร์ระหว่างสาขาการส่งเสริมสุขภาพ และสาขากายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต บรรยายหัวข้อ การทำลูกประคบสมุนไร และ ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา บรรยายหัวข้อการนวดโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร ทั้งนี้คณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจหัวข้ออบรมในครั้งนี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Date: 
Thursday, August 29, 2019