โครงการ"สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา

คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ"สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00- 13.00 น.ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ

Date: 
Tuesday, August 20, 2019