โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 2562 โดยคณะกายภาพบำบัด

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562

- กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.30 น.

- กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด เวลา 12.50 - 16.30 น.

วิทยากรโดย อ.ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต และ อ.ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์

*หมายเหตุ ช่วงเวลาประมาณ 14.45-15.30 น.จะมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบริเวณภายในอาคารคณะกายภาพบำบัด และพื้นที่ถนนด้านหน้าคณะ

Date: 
Monday, August 19, 2019