คณะนักศึกษา และอาจารย์จาก Singapore institute of technology ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มศว

คณะนักศึกษา และอาจารย์จาก Singapore institute of technology ประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางแลกเปลี่ยนความรู้ทางกายภาพบำบัดกับนิสิตคณะกายภาพบำบัด และเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ร่วมนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยกับนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปี 3 ชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำลูกประคบสมุนไพรจากคณาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

Date: 
Tuesday, August 6, 2019