โครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562"

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม โครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562"
- กิจกรรมที่ 1 สืบสานอนุรักษ์การทำขนมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. บริเวณโถงด้านเมเจอร์
- กิจกรรมที่ 2 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2562" ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 14.30 น.
(ขอความร่วมมือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน แต่งกายด้วยชุดไทย หรือชุดผ้าไทย)

ดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Monday, August 5, 2019