ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

**สามารถดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, July 26, 2019