ขอเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา
ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.15 น. ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)
วิทยากรโดย อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล
บรรยายหัวข้อ การให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่มีภาวะซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย

Date: 
Monday, July 15, 2019