ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดูรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

**หมายเหตุ**
- ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง
- ห้องอบรมมีอุณหภูมิค่อนข้างเย็น โปรดเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

Date: 
Tuesday, July 2, 2019