ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ วัดใหม่พงษ์โสภณ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

หมายเหตุ : สามารถดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบค่ะ

Date: 
Monday, July 1, 2019