ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

* ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง
* ห้องอบรมมีอุณหภูมิค่อนข้างเย็น โปรดเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

สามารถดูรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Monday, June 24, 2019