ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation วัน 20-21 มิ.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6
อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ
- ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง
- สวมใส่เสื้อที่สบายๆ ที่สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก
- ห้องอบรมมีอุณหภูมิค่อนข้างเย็น โปรดเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คุณขนิษฐา 0-2649-5000 ต่อ 27315

Date: 
Friday, June 14, 2019