ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative care for physical therapy)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative care for physical therapy)
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

**ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดโทนสีสุภาพ (ไว้ทุกข์)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Thursday, June 6, 2019