ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก
ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

รับสมัครเฉพาะอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว สถาบันละ 1 ท่าน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

ลงทะเบียน(ออนไลน์) ได้ที่ http://bit.ly/2HObLph
สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ และกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่
คุณอนุศักดิ์ สวัสดี โทร. 0 2649 5000 ต่อ 27332 ,062-316-5488
(ในวันและเวลาทำการ)

Date: 
Wednesday, May 22, 2019