โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย" (Palliative care for physical therapy)

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย" (Palliative care for physical therapy)
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6
อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าลงทะเบียน
สำหรับนักกายภาพบำบัดและบุคคลทั่วไป
คนละ 3,500 บาท รับจำนวน 40 คน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://qrgo.page.link/2a8P

สอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.)
เกี่ยวกับโครงการ คุณขนิษฐา โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27316 ,08-3237-8627
เกี่ยวกับการเงิน คุณสุภาพร โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27315

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/2UPznTU

Date: 
Tuesday, April 23, 2019