ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative care for physical theray)

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative care for physical therapy)
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนักกายภาพบำบัดและบุคคลทั่วไป
คนละ 3,500 บาท รับจำนวน 40 คน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://qrgo.page.link/2a8P

สอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ 08.30-16.30 น.)
เกี่ยวกับโครงการ คุณขนิษฐา โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27316 ,062-316-5488
เกี่ยวกับการเงิน คุณสุภาพร โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27315 ,062-316-5488

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Tuesday, April 23, 2019