เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ #TCAS62 ในรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ #TCAS62 ในรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2562

รับทั้งหมด 110 ที่นั่ง / 2 สาขาวิชา
สาขากายภาพบำบัด รับ 70 คน
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 40 คน

คัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT และ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น!

รับสมัคร 17-29 เมษายน 2562
สมัครทาง http://mytcas.com

ดูรายละเอียดเกณฑ์การสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง (หน้าที่ 42)

Date: 
Sunday, April 14, 2019