ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด"

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด"
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)

อัตราค่าลงทะเบียน
นิสิต มศว 150 บาท รับ 30 คน
บุคคลทั่วไป 250 บาท รับ 30 คน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
นิสิต มศว https://qrgo.page.link/Ccxf
บุคคลทั่วไป https://qrgo.page.link/6sE2

สอบถามเพิ่มเติม คุณขนิษฐา โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27316 ,08-3237-8627

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและกำหนดการได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/737

Date: 
Tuesday, April 9, 2019