โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)

อัตราค่าลงทะเบียน
นิสิต มศว 150 บาท รับ 30 คน
บุคคลทั่วไป 250 บาท รับ 30 คน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
นิสิต มศว https://qrgo.page.link/Ccxf
บุคคลทั่วไป https://qrgo.page.link/6sE2

สอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ 08.30-16.30 น.)
เกี่ยวกับโครงการ คุณขนิษฐา โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27316 ,062-316-5488
เกี่ยวกับการเงิน คุณสุภาพร โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27315 ,062-316-5488

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Tuesday, April 9, 2019