ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล

อัตราค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า หรือ CI 2,600 บาท รับ 10 ท่าน
นักกายภาพบำบัดทั่วไป นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก 3,000 บาท รับ 35 ท่าน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า หรือ CI https://goo.gl/WdjmZJ
นักกายภาพบำบัดทั่วไป นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก https://goo.gl/DYNMeZ

สอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ 08.30-16.30 น.)
เกี่ยวกับโครงการ คุณขนิษฐา โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27316 ,08-3237-8627
เกี่ยวกับการเงิน คุณสุภาพร โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27315

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Monday, April 1, 2019
Attachments: