ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for ankle and foot problems”ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for ankle and foot problems”ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562

การเตรียมตัวและลงทะเบียน
- ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.20 น.
- ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมกางเกงขาสั้นมาด้วย เพื่อความสะดวกในการฝึกปฏิบัติ
- อุณหภูมิภายในห้องอบรมค่อนข้างเย็น ขอให้เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

ตรวจสอบรายชื่อ และดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Wednesday, March 20, 2019