คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดี คณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนมา ณ ที่นี้ด้วย

Date: 
Friday, February 8, 2019