รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 : โควตาและโครงการฯ

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี
คณะกายภาพบำบัด มศว
ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2 : โควตาและโครงการฯ

- โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7
- โครงการนักกีฬา
- โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย

สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.swu.ac.th/
เปิดรับสมัคร 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

Date: 
Tuesday, February 5, 2019