เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Application of taping techniques and management for ankle and foot problems”

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Application of taping techniques and management for ankle and foot problems”

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2561
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/คน
รับจำนวน 40 คน
มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/z4hrOwwsO1TsSoWP2

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณขนิษฐา ใจกล้า
โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27315
หรือ 08 3237 8627

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Monday, January 14, 2019