คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จัดโดยคลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร)

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ทุกหัวข้ออบรมไม่มีค่าลงทะเบียน)
1.รู้จักกลไก และเลือกใช้ ความร้อนความเย็นอย่างเหมาะสมกับ อาการข้อซ้น ข้อแพลง โดย ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/NSrX5FyJFGcL4wyK2

2.ออฟฟิตซินโดรม: สาเหตุ อาการปวด และหลักการจัดสภาพแวดล้อมโต๊ะทำงานตามหลัก “การยศาสตร์” โดย อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/t89FRDCbTLPUhFvl1

3.ปวดไหล่จากต้นคอ หรือปวดคอจากข้อไหล่ อย่านิ่งดูดาย วิเคราะห์ปัญหา และออกกำลังกายเพื่อการรักษาให้ตรงจุด โดย ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/v9pJitVr0AzAoD7z1

4.เสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกความแข็งแรงให้เหมาะสมกับชนิดกีฬา และการเลือกใช้ โปรตีน เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับการออกกำลังกาย โดย กภ.ศรายุทธ นามไพร
พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/6bBOgSLoXkFdcUjy1

5.ไขปัญหาเรื่องเข่า: ข้อเสื่อม เอ็นอักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ เพื่อตอบโจทย์การออกกำลังกายที่ต้องการ โดย ผศ.ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/vGA0OzFMXDyQQAQ03

*****ทุกหัวข้อ บรรยายที่ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ชั้น 6 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

Date: 
Tuesday, December 25, 2018