ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation”
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

วิทยากรโดย
1.ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
2.ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
สังกัดคณะกายภาพบำบัด มศว

อัตราค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัด 4,000 บาท รับ 20 คน
ศิษย์เก่า มศว หรือ CI 3,500 บาท รับ 4 คน

****ลงทะเบียนออนไลน์
- นักกายภาพบำบัดที่เป็น ศิษย์เก่า / CI https://goo.gl/forms/4du4WLNbN0smtRLD3
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป https://goo.gl/forms/aZXWriwJvNgeUXzS2

****ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน(อย่างไม่เป็นทางการ) ได้ที่
- นักกายภาพบำบัดที่เป็น ศิษย์เก่า / CI https://goo.gl/4W3xKW
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป https://goo.gl/PfyZTN

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Tuesday, December 11, 2018