คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและความตึงเครียดด้วยเทคนิค "สวีดิช"

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กายภาพบำบัดแก่ประชาชน หัวข้อ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและความตึงเครียดด้วยเทคนิค "สวีดิช"
วิทยากรโดย ผศ.ดร. รัตติยา จินเดหวา
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น.
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ลงทะเบียนได้ที่ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
https://goo.gl/forms/4CurcCfodxOkQskA3

Date: 
Thursday, December 6, 2018